Business Consulting
Język polski Українська мова English language

Nasze główne rodzaje świadczonych usług:

 • Indywidualne (personalne) konsultację biznesowe;
 • Konsultację biznesowe w płaszczyźnie prawnej;
 • Ocena ryzyka inwestycyjnego;
 • Budżetowanie;
 • Organizacja udziału w Handlowo-Przemysłowych Imprezach;
 • Organizacja (od zera) i rozpoczęcie działalności przedstawicielstw, Sp.z o.o.,
  kompletowanie minimum kadrowego i jego wyszkolenie, otrzymanie niezbędnych zezwoleń, licencji oraz atestacja towarów i usług;
 • Kontrola administracyjna rozpoczęcia działalności przedsiębiorstwa
  oraz jego analiza ekonomiczna (audyt);
 • Konsultację w dziedzinie celnego i licencyjnego regulowania rynków Ukrainy i Polski;
 • Celno-logistyczne wsparcie praktyczne;

EM Blue Business Consulting 2013 Wszystkie prawa zastrzeżone