Business Consulting
Język polski Українська мова English language

Cel

Świadczenie wysokiej jakości usług, sprzyjających finansowemu kwitnięciu naszych klientów. Wykluczyć z praktyki polskich i ukraińskich przedsiębiorstw błędy stereotypowe. Wiodący biznes – konsultant na polskim i ukraińskim rynkach.


EM Blue Business Consulting 2013 Wszystkie prawa zastrzeżone