Business Consulting
Język polski Українська мова English language

Business Consult

 • EM Blue Business Consult


 • Adres: ul. Jana Matejki 42
 • E-mail: sekretariat@emblue.com.pl
 • tel.: +48 56 6572300
 • fax.: +48 56 6517319

 • Oleksandr Bosakovskyi:
 • E-mail: a.bosakowski@emblue.com.pl
 • (0-380)676712551 (in Ukraine)
 • (0-48)519 566 768 (in Poland)

 • Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy KRS
 • KRS 0000446448
 • NIP 9562301935
 • REGON 341379981

Big map

EM Blue Business Consulting 2013 Wszystkie prawa zastrzeżone