Business Consulting
Język polski Українська мова English language

Business Consulting

Biuro Konsultingowe Ukrainy „Business Consulting” oferuje Państwu profesjonalną asystę Państwa decyzji oraz idei dla rozwoju biznesu transnarodowego na Ukrainie.


  • Polsko-Ukraińske Biuro Konsultingowe w kierunku planowania biznesowego, administrowania i analityki biznesu.
  • 8 lat pracy praktycznej na polskim i ukraińskim rynkach, sukcesy w analityce i realizacji projektów inwestycyjnych.
  • Doświadczenie praktyczne w budowie i rozwoju hurtowych i detalicznych sieci handlowych.
  • Międzynarodowe standardy jakości oraz podejście indywidualne do każdego klienta.


EM Blue Business Consulting 2013 Wszystkie prawa zastrzeżone